HISTORY

Discovering Fleckvieh

Posted by Fleckvieh World in HISTORY.

While the plane went down Prof. Swart opened a door at the back of the airplane and jumped out. With him he took the stewardess who tried to hold him back. They were the only survivors of the plane crash.

Read More

Historiese Grootvadersbosch - 300 jaar oud!!!

Posted by Thys on Mon January 1, 2024 in HISTORY.

Grootvadersbosch is `n geskiedkundige plaas, trouens ouer as Swellendam self. Reeds op 26 Augustus 1724 is Grootvadersbosch aan landbouer Roelof Olofsz toegestaan „om te gaan leggen en weijden onder de Grootvadersbosch"..... Abraham Schietekat het reeds hier skool gegee in 1744, terwyl die ou heemrade nog gesoek het na `n geskikte plek om die Drosdy te bou.

Read More

Fleckvieh Gaste plaas huldig die Bloubok

Posted by Thys on Sat November 5, 2022 in HISTORY.

" I may truly say that this animal appeared especially beautiful to my eyes because its blue hair is so much like the colour of the sky , " - so beskryf die Duitse skrywer Peter Kolbe die Bloubok in 1719 .
Fleckvieh gaste plaas huldig die Bloubok deur een van die eenhede na hierdie besondere boksoort te vernoem.

Read More

17 JUNIE 1795 - DIE REPUBLIEK SWELLENDAM

Posted by Thys on Fri July 3, 2020 in HISTORY.

Die Nasionale Vergadering van die Republiek van Swellendam verklaar op 17 Junie 1795 vanuit die Drosdy:
" Want wij lang genoeg in het juk der Slaverny zyn geweest en wy nu geresolveert zyn het leste droppel bloed voor onze lieve Vaderland te waagen en ons onder een Vrye Republiek te sorteeren."
Met hierdie resolusie het die Swellendamse Patriotte die gesag van die Kompanjie finaal afgeskud. Die VOC vlag word gestryk en die rooi wit en blou vlag word gehys en die` vlag sou later die basis vorm van die Republiek van Natalia 1839, die Vierkleur 1857 en ook in die Vrystaatse vlag 1854.....

Read More

Sokkie koring

Posted by Thys on Fri August 30, 2019 in HISTORY.

Onlangs het Kolonel Wynand du Toit, (oud recce, destyds krygs-gevangene in Angola, en nou skrywer) op Fleckvieh gaste plaas oorgebly. Groot was my verbasing toe hy vertel van Sokkie koring wat sy pa destyds in die Swartland geplant het. Ek kon hom toe die volgende verhaal vertel hoe my oupa, sy broer oom Jannie en my pa, betrokke was in die tot standkoming van hierdie besondere koring kultivar. Om dit te staaf het ek boonop die ou koerant uitknipsel vanuit die Volksblad byderhand gehad.

Read More